Scrolla ned

Integrerad ladd- och lagringslösning
på testanläggning för elfordon 

ElaadNL är ett partnerskap av elnätsoperatörer som samarbetar för att förstå elfordons infrastruktur och deras framtida påverkan på elnätet. År 2018 öppnades en testanläggning för laddning av elfordon i Arnheim, Nederländerna. Denna anläggning möjliggör för tillverkare och elnätsoperatörer att testa olika kombinationer av lösningar för fordon och laddning för att bättre förstå och utveckla framtidens smarta laddningsalternativ. Förutom att tillhandahålla en transformatorstation så erbjuder Alfen också laddstationer för elfordon. Dessutom finns en batterilagringslösning integrerad för att optimera laddning inom elnätets kapacitet och tillhandahålla ytterligare energi för specifika testsituationer när så erfordras.

Titel overview

Indien de overview is geactiveerd (boekenplank) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm