Selaa alaspäin

Älyenergia- ja -verkkohankkeet

Niinpä integroinnilla ja yhteentoimivuudella on tärkeä merkitys energiatehokkuuden ja sähköverkon optimoinnin kannalta. Tuotteemme on kehitetty nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Latauspisteitä voidaan ohjata ulkoisilla energianhallintaratkaisuilla, ja lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden staattiseen ja dynaamiseen kuormantasaukseen sekä yksittäisten latauspisteiden että useampien yhteenliitettyjen latauspisteiden tasolla. Tämä mahdollistaa autojen optimaalisen latauksen verkkoliitännän asettamissa rajoissa. Lisäksi Alfenin Smart Charging Network mahdollistaa enintään 100:n yksittäistä pistorasiaa tai 50:n kaksoispistorasiaa käyttävän latauspisteen integroinnin yhteen sijaintipaikkaan. Ne kommunikoivat keskenään ei-hierarkkisessa solmuverkossa, mikä takaa optimaalisen kuorman jakautumisen kaikissa tilanteissa. Näin latausasema ei myöskään ole riippuvainen yhdestä pääyksiköstä, mikä vähentää vikatilanteita. Ainutlaatuinen kuormantasaustoiminto tekee Alfenista oikean valinnan seuraavien kohteiden optimointiin: 

Selaa alaspäin

Niinpä integroinnilla ja yhteentoimivuudella on tärkeä merkitys energiatehokkuuden ja sähköverkon optimoinnin kannalta. Tuotteemme on kehitetty nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Latauspisteitä voidaan ohjata ulkoisilla energianhallintaratkaisuilla, ja lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden staattiseen ja dynaamiseen kuormantasaukseen sekä yksittäisten latauspisteiden että useampien yhteenliitettyjen latauspisteiden tasolla. Tämä mahdollistaa autojen optimaalisen latauksen verkkoliitännän asettamissa rajoissa. Lisäksi Alfenin Smart Charging Network mahdollistaa enintään 100:n yksittäistä pistorasiaa tai 50:n kaksoispistorasiaa käyttävän latauspisteen integroinnin yhteen sijaintipaikkaan. Ne kommunikoivat keskenään ei-hierarkkisessa solmuverkossa, mikä takaa optimaalisen kuorman jakautumisen kaikissa tilanteissa. Näin latausasema ei myöskään ole riippuvainen yhdestä pääyksiköstä, mikä vähentää vikatilanteita. Ainutlaatuinen kuormantasaustoiminto tekee Alfenista oikean valinnan seuraavien kohteiden optimointiin: 

Koko näyttö